Z.O.S. spol. s r.o., Košice

Podlahy pre potravinársky priemysel

Vzhľadom na náročné kritéria, stanovené pre podlahy v potravinárskom priemysle (chemická, mechanická a tepelná odolnosť; prísne hygienické podmienky; protišmykovosť; ľahká umývateľnosť a čistiteľnosť) odporúčame naším zákazníkom podlahové systémy UCRETE.

Tieto podlahy na báze polyuretánovej živice sú mimoriadne odolné voči chemikáliám vrátane organických kyselín a rozpúšťadiel,  ťažkému mechanickému zaťaženiu, teplotným šokom a sú nenahraditeľné pre použitie v mokrom prostredí. Vyznačujú dlhou životnosťou, sú ľahko umývateľne a čistiteľne s použitím štandardných chemických čistiacich prostriedkov a zariadení. Pravidelná údržba a čistenie predlžuje životnosť podlahy, udržiava optimálnu protišmykovosť  a zachováva estetický vzhľad podlahy.

Podlahy UCRETE sa bežne používajú v potravinárskom priemysle: spracovanie mäsa, mliekarne, pivovary, pekárne, konzervárne, mraziarne, závodné kuchyne.  Taktiež, kvôli vysokej odolnosti voči mechanickému a chemickému zaťaženiu, sa podlahy UCRETE používajú v ťažkom strojárskom a chemickom priemysle; autoopravovniach (odolnosť voči minerálnym olejom, benzínom, nafte a brzdovej kvapaline); expedičných priestoroch, skladoch a t. ď.

Podlahy pre potravinárstvo
Podlahy pre potravinárstvo
Podlahy pre potravinárstvo
Podlahy pre potravinárstvo
Podlahy pre potravinárstvo
Podlahy pre potravinárstvo
Podlahy pre potravinárstvo
Podlahy pre potravinárstvo
Podlahy pre potravinárstvo