Z.O.S. spol. s r.o., Košice

Príprava podkladu

V rámci prípravy podkladu pre následnú aplikáciu finálnych podlahových systémov používame rôzne technologické postupy pre dosiahnutie optimálnej kombinácie výsledného efektu a ceny:

Otryskávanie

Otryskávanie oceľovými guľôčkami s použitím tryskácich strojov Blastrac je modernou metódou čistenia rôznych druhov povrchov a je optimálnym riešením prípravy podkladov pre následnú realizáciu priemyselných podláh.

Technológia Blastrac umožňuje bezprašné čistenie asfaltu, betónu, odstránenie cementového mlieka a nesúdržných časti betónu, starých náterov, hrdze, lepidla, jemné drsnenie,  odstránenie náterov z oceľových podkladov (ryhovaný plech). Otryskávanie je vhodným riešením pri čistení ciest, peších zón, podzemných garáži, mostov, letísk a priemyselných podláh.

Naša firma je schopná zabezpečiť otryskávanie malých a veľkých betónových plôch s denným výkonom cca 2000 až 2500 m2.

Frézovanie

Zabezpečujeme plošné frézovanie betónových, asfaltových a iných podkladov, včítane priemyselných hál, parkovísk, dopravných ciest, mostov, letiskových plôch.

Frézovanie sa používa na prípravu podkladu pre aplikáciu ďalších podlahových systémov, odstraňovanie nerovností, odstraňovanie starých opotrebovaných poterov a podláh, odstránenie mechanický alebo chemický znečistených, prip. zaolejovaných podláh, odstránenie dopravného značenia.  

Používame vysokovýkonnú samopojazdnú frézu Schwamborn BEF 301 s hĺbkou záberu do 4 mm.

Brúsenie

Rovinné brúsenie sa používa na vyrovnanie vodorovných plôch z betónu, teraca, kameňa, asfaltu, plastbetónu a podobných materiálov, resp. na odstraňovanie farieb, laku a nečistôt, alebo čistenie zvyškov po frézovaní

priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu
priprava podkladu