Z.O.S. spol. s r.o., Košice

Sanácia betónu a injektážne práce

Realizujeme sanáciu opotrebovaných a poškodených betónových povrchov, ktoré sú permanentné vystavené poveternostným vplyvom, agresívnym chemickým čistiacim prostriedkom, mechanickému zaťaženiu. Sú to predovšetkým  parkoviska pri obchodných domoch a iných verejných objektoch, podzemné garáže, výrobné a servisné prevádzky, obchodné priestory a pod. Taktiež vykonávame injektážne práce pre zatesnenie trhlín a špár, ktoré sa objavujú v stavebných objektoch a sú zdrojom nadmernej vlhkosti a hrdzi. Tieto negatívne faktory znižujú   životnosť a bezpečnosť stavieb, zhoršujú prevádzkové podmienky v zasiahnutých objektoch. 

Používame vysoko kvalitné, ekologické a zdravotné nezávadné materiály od renomovaných dodávateľov, ako sú SIKA, BASF, MC-Bauchemie. 

Sanácia betónu a injektážne práce
Sanácia betónu a injektážne práce
Sanácia betónu a injektážne práce
Sanácia betónu a injektážne práce
Sanácia betónu a injektážne práce
Sanácia betónu a injektážne práce
Sanácia betónu a injektážne práce
Sanácia betónu a injektážne práce
Sanácia betónu a injektážne práce
Sanácia betónu a injektážne práce
Sanácia betónu a injektážne práce
Sanácia betónu a injektážne práce